marghita spital bihor
         
RO HU EN
mail Spital Marghita  
Spitalul Municipal Dr Pop Mircea Marghita


 Articole
#
21-02-2020
SPITALUL MUNICIPAL „ DR. POP MIRCEA”
MARGHITA
JUDETUL BIHOR
scoate la
CONCURS
    in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele posturi :

    1 post medic specialist Radiologie-imagistica medicala la Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala
   
Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte:
● cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze
● copie xerox a diplomei de licenta si certificatul de medic specialist
 ● copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs
 ● dovada/ inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile
prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (se depune in dosar in termen de valabilitate)
● actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin
       ● cazierul judiciar (se depune in dosar in termen de valabilitate)
       ● certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza (se depune in dosar in termen de valabilitate)
● chitanta de plata a taxei de concurs
● copia actului de identitate in termen de valabilitate
Taxa de concurs este de 150 lei.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii din str. Eroilor, nr. 12-14, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt, respectiv pana la data de 09.03.2020 ora 16, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in ,, Viata Medicala ”.
    Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0259362309.
   
                                         M A N A G E R
                                            Bradacs Aliz

[inapoi]
• 21-02-2020
SPITALUL MUNICIPAL „ DR. POP MIRCEA” MARGHITA JUDETUL BIHOR scoate la CONCURS     in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 86 [...]
[Mai multe...]
Numarul de telefon pt. Programari / Idopont igenyles:
 
AMBULATORIU - Fisier / Informacios pult
Zilnic intre orele 08.00-16.00
0259-362475

Telefon pentru programare CT / CT idopont igenyles:
Zilnic L-V intre orele 08.00-14.00
0730 116 409

Radiografie-Ecografie / Radiológia - Ultrahang
Zilnic de L-V intre orele 08.00-20.00
0730 116415

Radiologie
Zilnic L-V intre orele 08.00-20.00

Ortopedie - Ortopedia
0259 362475

Chirurgie / Sebeszet
0724 044232

Interne / Belgyogyaszat
0731 824 745

Obstetrica-Ginecologie / Szuleszet-Nogyogyaszat
0259 362475

Pediatrie / Gyermekgyogyaszat
0259 362475

Pneumologie - Dispensar TBC / Tudogyogyaszat es TBC rendelo
0359 194 340

Oftalmologie / Szemeszet
0720 112470

Diabetologie / Diabetologia
0731 824742

Cardiologie / Kardiologia
0731 824 743

O.R.L. / Ful-Orr-Gegeszet
0731 824744

Psihiatrie / Pszihiatria
0731 824 746

FizioKinetoTerapie / Fizioterapia
Dr. Iuhasz-Ienciu Camelia
0730 116 426

FizioKinetoTerapie / Fizioterapia
Dr. Stefancsik Peter
0774 980 105

Laborator analize medicale / Laboratorium
0724 345664

Telefon Comp. Pneumo-Covid / Covid osztaly
Zilnic intre 08.00 - 09.00
0730 116 429


Dr. Pop Mircea sanatate tratament