marghita spital bihor
         
RO HU EN
mail Spital Marghita  
Spitalul Municipal Dr Pop Mircea Marghita


 Pacienti > Conditii de Internare

Conditii de internare

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:

    a) spitalizare continua;
    b) spitalizare de zi.

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

    a) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
    b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
    c) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

Cum dovedesc calitatea de asigurat?

Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat

Salariat – Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.

Persoana fizica autorizata (PFA) – Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.

Persoanele fizice fara venit obligata sa se asigure – Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.

Pensionar – Act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie.

Copii in varsta de pana la 18 ani – Act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca.
Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
Studentii daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.
Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.
Somer – Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de – AJOFM.
Beneficiar de ajutor social – Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001.
Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si a documentului eliberat de de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara) – Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) – Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.

    Detinutii politici – Certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
    Eroii Revolutiei din decembrie 1989 – Certificatul de erou al Revolutiei.
    Veterani de razboi – Legitimatia de veteran.

Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate si adeverinta medicala si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate si certificatului de nastere a copilului si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse – Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.
Coasiguratul – Act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
Militarii – care satisfac serviciul militar in termen – Act de identitate si adeverinta eliberata de unitatile militare competente.
Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri – Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca – Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.
Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
Cetatenii straini si apatrizii- care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania – Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.

Nu uitati!

    Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
    Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

Care sunt drepturile si obligatiile asiguratului?

Nu uitati in calitatea dvs. de asigurat aveti drepturi garantate de lege insa si obligatii
Drepturile asiguratilor:

    -sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
    -sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
    -sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
    -sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
    -sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
    -sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
    -sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
    -sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
    -sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
    -sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
    -sa beneficieze de dispozitive medicale;
    -sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
    -sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
    -sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
    -sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Pentru amanunte privind conditiile in care asiguratii pot beneficia de aceste drepturi accesati pagina Casei Nationale de Asigurari de Sanatate:Ce trebuie sa faca asiguratul?

Obligatiile asiguratilor:

    -sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
    -sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
    -sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
    -sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor -eferitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
    -sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
    -sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
    -sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
    -sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru

• 21-02-2020
SPITALUL MUNICIPAL „ DR. POP MIRCEA” MARGHITA JUDETUL BIHOR scoate la CONCURS     in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 86 [...]
[Mai multe...]
Numarul de telefon pt. Programari / Idopont igenyles:
 
AMBULATORIU - Fisier / Informacios pult
Zilnic intre orele 08.00-16.00
0259-362475

Telefon pentru programare CT / CT idopont igenyles:
Zilnic L-V intre orele 08.00-14.00
0730 116 409

Radiografie-Ecografie / Radiolσgia - Ultrahang
Zilnic de L-V intre orele 08.00-20.00
0730 116415

Radiologie
Zilnic L-V intre orele 08.00-20.00

Ortopedie - Ortopedia
0259 362475

Chirurgie / Sebeszet
0724 044232

Interne / Belgyogyaszat
0731 824 745

Obstetrica-Ginecologie / Szuleszet-Nogyogyaszat
0259 362475

Pediatrie / Gyermekgyogyaszat
0259 362475

Pneumologie - Dispensar TBC / Tudogyogyaszat es TBC rendelo
0359 194 340

Oftalmologie / Szemeszet
0720 112470

Diabetologie / Diabetologia
0731 824742

Cardiologie / Kardiologia
0731 824 743

O.R.L. / Ful-Orr-Gegeszet
0731 824744

Psihiatrie / Pszihiatria
0731 824 746

FizioKinetoTerapie / Fizioterapia
Dr. Iuhasz-Ienciu Camelia
0730 116 426

FizioKinetoTerapie / Fizioterapia
Dr. Stefancsik Peter
0774 980 105

Laborator analize medicale / Laboratorium
0724 345664

Telefon Comp. Pneumo-Covid / Covid osztaly
Zilnic intre 08.00 - 09.00
0730 116 429


Dr. Pop Mircea sanatate tratament