marghita spital bihor
         
RO HU EN
mail Spital Marghita  

 Articole
#
21-02-2020
SPITALUL MUNICIPAL „ DR. POP MIRCEA”
MARGHITA
JUDETUL BIHOR
scoate la
CONCURS
    in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele posturi :

    1 post medic specialist Radiologie-imagistica medicala la Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala
   
Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte:
● cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze
● copie xerox a diplomei de licenta si certificatul de medic specialist
 ● copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs
 ● dovada/ inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile
prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (se depune in dosar in termen de valabilitate)
● actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin
       ● cazierul judiciar (se depune in dosar in termen de valabilitate)
       ● certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza (se depune in dosar in termen de valabilitate)
● chitanta de plata a taxei de concurs
● copia actului de identitate in termen de valabilitate
Taxa de concurs este de 150 lei.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii din str. Eroilor, nr. 12-14, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt, respectiv pana la data de 09.03.2020 ora 16, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in ,, Viata Medicala ”.
    Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0259362309.
   
                                         M A N A G E R
                                            Bradacs Aliz

[inapoi]
• 21-02-2020
SPITALUL MUNICIPAL „ DR. POP MIRCEA” MARGHITA JUDETUL BIHOR scoate la CONCURS     in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 86 [...]
• 28-03-2018
Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal dr. Pop Mircea Marghita organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica i [...]
• 28-03-2018
Va informam ca unitatea noastra organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi de executie vacante si temporar vacante: I.Pe perioada nedet [...]
• 06-10-2017
Va informam ca unitatea noastra organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post de executie vacant: - 1 post asistent debutant (PL) specialitate [...]
[Mai multe...]
Numarul de telefon pt. Programari
 
AMBULATORIU - Fisier
0259-362475
In intervalul orar:
12:00 - 16:00

TEL :
Secretariat:
0259-362309
0359-439990
0359-439991
0359-439992
0359-439993
FAX:
0259-362595
E-MAIL :
mail@spitalulmarghita.ro
spitalulmarghita@yahoo.com


Dr. Pop Mircea sanatate tratament